We wrześniu 2007 kontakt z nami nawiązała Pani Ela Bauer z Izraela, która przyjechała do Warszawy i spotkała się z Andrzejem Żorem, autorem ksiązki o Janie Blochu i Krzysztofem Szwarcem z naszej Fundacji.

Ela Bauer jest szefem Departamentu Komunikacji i Filmu w Collegu Technologicznym w Tel Avivie oraz wykłada w Katedrze Historii Żydów na Uniwersytecie Haifa. Ponadto jest akademickim koordynatorem Poznańskiego Forum Badań nad historią myśli politycznej Żydów Europejskich i Izraelczyków na Wydziale Prawa Uniwersytetu Haifa. Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii i kultury Żydowstwa Polskiego i historii prasy żydowskiej. Jej ksiązki to: "Beetwen Poles and Jews" i " The development of Nahum Sokolow's Political Thought". Zostały one opublikowane przez The Studies of the Center for Research on the History and Culture of Polish Jews oraz Magness Press w 2005 roku. Pani Bauer pracuje obecnie nad artykułem o Janie Blochu jako o polskim obywatelu, rosyjskim mężu stanu, europejskim naukowcu i żydowskim kosmopolicie.

Artykuł te zostal opublikowany pt. "Jan Gottlieb Bloch: Polish cosmopolitism versus Jewish universalism", link do tej publikacji zamieszczamy poniżej:

Jan Gottlieb Bloch: Polish cosmopolitism versus Jewish universalism

bauer1bauer2