Misją Fundacji jest popularyzowanie wartości, postaw i zachowań społecznych, a w szczególności przedsiębiorczości, pracowitości, kreatywności, gotowości do wysiłku i poświęcenia na rzecz ogółu, odwagi cywilnej w życiu publicznym, a służących budowie społeczeństwa obywatelskiego, które znamionowały działalność Jana Gotlieba Blocha - warszawskiego bankiera, przemysłowca, "ojca duchowego" I Pokojowej Konferencji Haskiej i założyciela pierwszego w historii Muzeum Pokoju.