W latach 2005 – 2008 Rada Fundacji Jana Blocha pracowała w następującym składzie: 

Przewodniczący - Krzysztof Szwarc 

Członkowie: Emil Dróżdż, Andrzej Księżny

Prezesem Zarządu Fundacji była Aneta Pocheć

 

Od 2008 r. w skład Rady Fundacji wchodzą:

Przewodniczący - Krzysztof Szwarc

Wiceprzewodniczący – Andrzej Żor

Członkowie: Elżbieta Małecka, Przemysław Wiśniewski

Prezesem Zarządu Fundacji jest Katarzyna Szwarc.