Dzięki stronie internetowej kontakt z Fundacją nawiązał mieszkający w USA Andrew Kostanecki.Janina Maria córka Emilii i Jana Blocha wyszła za mąż za Kazimierza Kostaneckiego, który był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego a także zajmował wiele ważnych pozycji w życiu publicznym (m.in. był Wiceprezydentem Krakowa).Andrzej Kostanecki potomek Kazimierza Kostaneckiego urodził się w Warszawie w 1934 roku i wyemigrował wraz z rodzicami do USA przed rozpoczęciem II Wojny Światowej. W życiu zawodowym stał się znany jako projektant przemysłowy, wykładowca i autor projektów procesów twórczych do wielu różnych profesjonalnych czasopism. Będąc światowej klasy sportowcem zaangażował się w pracę Komitetu Olimpijskiego USA.Zdobył Złoty Medal Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej.Należy również wspomnieć, iż ostatnio był Dyrektorem Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ufundowanej przez Davida Rockefellera. Poniżej kilka zdjęć rodziny Kostaneckich:

kos1

kos2

A. Kostanecki przygotowuje obecnie publikację poświęconą historii i filozofii wojen „Whatever happened to War". Poświęcił w niej dużo uwagi filozofii Jana Blocha na temat wojny. Nasz Fundacja jako pierwsza otrzymała przywilej dostępu do Epilogu z powyższej książki. Epilog można przeczytać wchodząc do zakładki Publikacje (obecnie tylko w wersji angielskiej).