W sierpniowym numerze czasopisma historycznego "Mówią wieki", poświęconego w większości rozwojowi kolejnictwa w XIX wieku, ukazały się dwa artykuły Andrzeja Żora opisującego działalność dwóch największych w naszych dziejach inwestorom kolejowym: "Leopold Kronenberg i jego czasy" oraz "Kapitalista, pacyfista, filantrop" o Janie Blochu. Autor koncentruje uwagę na przybliżeniu problemu skomplikowanych dróg rozwoju kapitalizmu w Polsce i trudności na jakie budowa kapitalizmunapotykała wskutek przewagi gospodarki agrarnej i tradycji ziemiaństwa, silnie utrwalonej w polskiej świadomości zbiorowej. Oba artykuły można znaleźć w wersji elektronicznej czasopisma oraz na naszej stronie.

Andrzej Żor "Kaptialista, pacyfista, filantrop" - Mówią Wieki nr 8/2020 (727)

Andrzej Żor "Leopold Kronenberg i jego czasy" - Mówią Wieki nr 8/2020 (727)