Ulrich Herrmann jest emerytowanym profesorem historii na Uniwersytecie w Tybindze, specjalizującym sie m. in. w dziejach I wojny światowej. W artykule "Wielka wojna - bez porażki - bez zwycięstwa. Pamięci polskiego pacyfisty i teoretyka wojny Jeana de Blocha" przypomina zasadnicze tezy fundamentalnego dzieła Blocha "Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym", widziane z perspektywy rezultatów Wielkiej Wojny, która przyniosła śmierć wielu milionów ludzi, upadek monarchii rosyjskiej, austro-węgierskiej i niemieckiej oraz rozpad imperiów austriackiego i osmańskiego. Choć Bloch - jak wiadomo - nie był wojskowym, zaś jego dzieło spotkało się z krytyka teoretyków i historyków wojskowości, jak Hans Delbruck, to skutki konfliktu lat 1914 - 1918 potwierdziły słuszność konkluzji pierwszego polskiego kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla. Co więcej - nie chodzi tylko o same konsekwencje zmagań militarnych, które oceniane z jednej strony przez wojskowych, z drugiej przez ekonomistów odbiegały od realiów. I wojna światowa nie zakończyła konfliktu, dwudziestolecie międzywojenne było jedynie przerwą w zmaganiach militarnych. Krótko podsumował to marszałek Franciszek Foch: "To nie pokój, to rozejm na 20 lat". Niestety, miał rację.

Artykuł prof. Herrmanna warto przeczytać, także z uwagi na wyczerpujące przypisy, w których znalazły się odniesienia do prac polskich autorów. Lepiej jednak czytać go w angielskiej wersji językowej, polskie tłumaczenie nie należy do najlepszych.

Ulrich Herrmann, The Great War: No Defeat - No Victory. In Memory of Polish Pacifist and War Theorist Jean de Bloch