PTH Z dziejow regionu i miasta OKLADKA 11 2020W Roczniku Polskiego Towarzystwa Historycznego ukazała się recenzja książki Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836-1902) i dzieje rodu” autorstwa Marcina Medyńskiego. Prof. dr Adam Daniel Rotfeld uznał tę recenzję za przykład życzliwego, a zarazem krytycznego omówienia tematu. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z tą recenzją zachęci czytelników do przeczytania tej godnej polecenia książki

Recenzja książki Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836-1902) i dzieje rodu” autorstwa Marcina Medyńskiego