rotfeld okladkaProf. dr Adam Daniel Rotfeld w opublikowanej niedawno książce poświęconej zagadnieniom współczesnej polityki międzynarodowej ("W poszukiwaniu strategii" , Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2018) zamieścił rozdział "Ludzie i idee" o wybitnych postaciach szczególne zasłużonych dla umacniania światowego pokoju i zapobiegania konfliktom zbrojnym oraz unormowania stosunków polsko - rosyjskich i polsko - ukraińskich. Miejsce w tym rozdziale znaleźli: Jan Gottlieb Bloch, bracia Andrzej i Klemens Szeptyccy (duchowni - rzecznicy ukraińskiej tożsamości narodowej), Rafał Łemkin (twórca pojęcia "ludobójstwa"), Jan Karski, Jan Paweł II, Jerzy Pomianowski (założyciel czasopisma "Nowaja Polsza), Zbigniew Brzeziński i Jerzy Bahr (b. ambasador RP w Rosji i na Litwie). Adam D. Rotfeld często pisze o Blochu, uważając słusznie, że był on nie tylko autorem 6 tomowej "biblii pacyfizmu", w której ostrzegał przed wybuchem wojny światowej, lecz także wpływowym politykiem, jednym z inicjatorów konferencji mających na celu wprowadzenie i utrwalenie zasady pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych, aktywnego działacza ruchu pacyfistycznego. Fascynuje go także droga życiowa Blocha, od chłopca na posyłki w kantorze bankowym do milionera, budowniczego kolei, naukowca i działacza społecznego. Tekst Prof. Rotfelda umieszczamy poniżej w całości

Adam Daniel Rotfeld - "Ludzie i idee"