W ramach prac nad digitalizacją zbiorów Biblioteki Narodowej zostały przygotowane także znajdujące się w BN prace Jana Blocha, w tym sześciotomowa "Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym". Korzystając z podanego niżej linku, można zapoznać się z ich treścią:

Dzieła Jana Blocha w oryginale

Tym samym ogólnodostępne stały się dzieła unikalne, będące dotąd przedmiotem zainteresowania wąskiego grona specjalistów. Zachęcamy do odwiedzenia tych zbiorów.