W dniu 8 stycznia 2015 roku na spotkaniu kierownictwa Fundacji Blocha w Towarzystwie Przytułku św. Franciszka Salezego omówiono kierunki dalszej współpracy obu instytucji. Warto przypomnieć, że fundusze na opiekę nad potrzebującymi, znajdującymi się w skrajnej nędzy mieszkańcami Warszawy wyasygnował pod koniec XIX stulecia Jan Bloch. Przytułek został zlokalizowany na należących do niego terenach na Solcu, gdzie mieści się do dziś. Przez wiele lat prezesem Towarzystwa prowadzącego przytułek była Aleksandra Weyssenhoffowa, córka Jana i Emilii Blochów i żona znanego pisarza Józefa Weyssenhoffa, autora “Sobola i panny” oraz “Przygód Zygmunta Podfilipskiego”. Współpraca polegać będzie m.in. na opracowaniu  źródeł historycznych dot. Blocha i jego rodziny oraz wspólnym organizowaniu przedsięwzięć, służących realizacji celów statutowych Towarzystwa i Fundacji.