„Kapitalista, pacyfista, filantrop” to tytuł nowej książki o Janie Blochu, przygotowanej z inspiracji Fundacji im. Jana Blocha przez Wydawnictwo TRIO. Książka jest pracą zbiorową, a złożyły się na nią artykuły:

     *Andrzeja Żora, który był także redaktorem tego tomu:

Kronenberg i Bloch. Studium porównawcze;

Postać Jana Blocha w utworach literackich;

     *Katarzyny Szwarc: Jan Bloch i Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie;

Elżbiety Mazur i Grażyny Pawlak: Bogactwo w służbie społeczeństwa;

Justyny Guze: Jan Gottlieb Bloch – kolekcjoner rysunków na skalę europejską.  

Książka zawiera także bibliografię dzieł Jana Blocha oraz publikacji o autorze „Przyszłej wojny...”, która stanowi cenne źródło dla wszystkich badaczy interesujących się jego biografią i działalnością.

Spotkanie, które odbyło się w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta, 19 maja b. r. i zgromadziło ponad 120 uczestników, prowadził Marek Wawrzkiewicz – Prezes Związku Literatów Polskich.

Książkę ocenił Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski. Swój pogląd na osiągnięcia Blocha i na wymowę jego prac przedstawili Andrzej Żor i Justyna Guze.

Zachęcamy do zapoznania się z przedmową książki dostępną tutaj

zob. recenzję pióra Andrzeja Nartowskiego

WBO 5061

WBO 5069

WBO 5070