Andrzej Pieczewski "Were capitalists interested only in profit in the 19th century? An example of Jan Gottlieb Bloch"

Burżuazja stanowiła spirytus movens wielkich przemian społeczno-gospodarczych uwalniających gospodarkę i społeczeństwo Królestwa Polskiego z gorsetu feudalnych stosunków w drugiej połowie XIX w. W przestrzeni publicznej, nawet do dziś, panuje przekonanie o moralnej ułomności tej klasy społecznej, dla której, jak się wydaje, liczył się tylko zysk. Temu stereotypowi autor artykułu przedstawia postać i dokonania Jana Blocha.