Andrzej Pieczewski "John Bloch’s The Future of War. Pacifism Based on Economics"

W tekście zaprezentowano główne hipotezy i argumenty na rzecz pokoju zawarte w dziele Jana Blocha „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”. Bloch porzucił w nim  moralizowanie na rzecz twardych – naukowych argumentów przemawiających za utrzymaniem pokoju w Europie. Wśród nich czynniki ekonomiczne, odgrywały wiodącą rolę. Jego dzieło opublikowane zostało w wielu językach i na początku XX w. okrzyknięte zostało „Biblią nowoczesnego pacyfizmu”. Aby sprawdzić zasadność tego twierdzenia, autor porównał argumentację Blocha do wywodów Normana Angell’a – autora „Wielkiej iluzji” – głośnego i świetnie znanego zachodniemu czytelnikowi manifestu pacyfistycznego – wydanego 11 lat po „Przyszłej wojnie” Blocha.