Elżbieta Małecka. Towarzystwo Jana Blocha 1987 – 2007. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe Katowice 2009.

Elżbieta Małecka – historyk z zawodu, była jednym z założycieli Towarzystwa Jana Blocha i przez długie lata pełniła funkcję jego sekretarza. Nic dziwnego więc, że po śmierci Andrzeja Wernera (prezesa Towarzystwa), a przedtem Aleksandra Bocheńskiego i zakończeniu działalności przez Towarzystwo, podjęła się zadania napisania historii instytucji, która walnie przyczyniła się do popularyzacji życia i dorobku swego patrona. Dzieje Towarzystwa zostały zaprezentowane na stronie internetowej Fundacji www.bloch.org.pl>Towarzystwo Jana Blocha, nie ma więc potrzeby powtarzania tych informacji.

Biografią Blocha Elżbieta Małecka interesowała się od dawna. Była autorką opracowania „Jan Bloch. Niezwykły warszawiak”, przygotowywała też bibliografię dzieł i opracowań samego Blocha oraz egzegetów i recenzentów jego bogatego dorobku, była także współorganizatorem wystaw i innych inicjatyw naukowych i popularyzatorskich. Dziś jest członkiem Rady Fundacji Jana Blocha.  

Książka wydana w dwóch językach – po polsku i po angielsku omawia wyczerpująco założenia, jakie przyświecały inicjatorom powstania Towarzystwa, główne kierunki działalności, zawiera ponadto kalendarium najważniejszych wydarzeń z dwudziestoletniego okresu jego istnienia. Jest bogato ilustrowana. 

Na zakończenie swego opracowania autorka napisała: „Przed Fundacją [która przejęła w znacznym stopniu ideę i zadania Towarzystwa] jest jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ tak bogate życie i dzieło tego wybitnego przemysłowca i bankiera może być nadal źródłem kolejnych inspiracji i różnych ważnych społecznych i publicznych inicjatyw”. Nic dodać, nic ująć.

aż