Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy zorganizowała w dniu 23 października 2014 r. swoją XXIV Sesję Varsavianistyczną, poświęconą wielkim dobroczyńcom XIX i XX stulecia. Sesja zbiegła się z 200-leciem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, wielce zasłużonej placówki wspierania osób potrzebujących, będącej sui generis wzorcem zachowań dla przyszłych pokoleń osób i instytucji zajmujących się filantropią. Samo słowo „filantropia” brzmi nieco archaicznie, lecz dobrze byłoby przywrócić tę nazwę dla wyróżnienia postaw ludzi, którzy ze szlachetnych pobudek, bezinteresownie, pomagali ubogim i wykluczonym. Jednym z nich był z pewnością Jan Bogumił Bloch, który sam pochodząc z niezamożnej rodziny żydowskiej, przez całe życie poświęcał czas i niemałe środki na działalność tego typu, a w testamencie  przeznaczył ponad  400 tysięcy rubli na inicjatywy oświatowe, budowę domów ludowych oraz wspierane najubożych.

Podczas Sesji, którą prowadził Andrzej Żor – autor książek o czołowych biznesmanach XIX-wiecznego kapitalizmu – wygłoszono cztery referaty. Prowadzący obrady zaprezentował analizę porównawczą działalności Leopolda Kronenberga i Jana Blocha – najbardziej znanych i zarazem najbardziej znaczących w działalności dobroczynnej.. Profesor Elżbieta Mazur omówiła dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Ewa Popławska – Bukało przedstawiła filantropijną aktywność Eugenii Kierbedziowej i jej wkład w dzieło budowy i rozwoju Biblioteki Publicznej przy ulicy Koszykowej, zaś Joanna Popłońska skoncentrowała uwagę słuchaczy na postaci Stanisława Rotwanda – finansisty, przemysłowca i filantropa zarazem.

Sesja cieszyła się dużą frekwencją, zaś referaty były żywo komentowane przez uczestników.