W 2005 r. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydał zbiór fragmentów dzieła Jana G. Blocha pt. „Przyszła Wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym". Wybory fragmentów dokonał, w przypisy i wstęp zaopatrzył dr Grzegorz P. Bąbiak, pracownik Instytutu Historii PAN.