W lipcu 2005 r. (zobacz Współpraca Fundacji Jana Blocha, Fundacji BRE Banku i Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego (Bank Gospodarstwa Krajowego)) z inicjatywy naszej Fundacji zapoczątkowano serię wydawniczą pt. „Biografie niezwykłe”. Informujemy, że poza pierwszą pozycją z tej serii tzn. „Figle historii”, ukazały się także dwie kolejne: „Ropucha. Studium odrzucenia” o margrabim Aleksandrze Wielopolskim oraz „Człowiek na wielu krzesłach. Jan Kanty Steczkowski 1862-1929”. Autorem wszystkich trzech książek z tej serii jest Andrzej Żor. Cała seria została wydana przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu