Fundacja przekazała Muzeum w Szwajcarii trzy pozycje książkowe wydane ostatnio i poświęcone Janowi Blochowi, a mianowicie: 

  1. wybór z dzieła Jana Blocha „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym” dokonany przez
    dr Grzegorza Bąbiaka i wydany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; publikacja zawiera płytę CD z tomem VI dzieła Jana G. Blocha „Wnioski ogólne”, 
  2. „Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800-1944” dr. J. Ewy Leśniewskiej wydana przez Muzeum Lubelskie w Lublinie,
    w tym rozdział V pt. Blochowie(1879-1911),
  3. „Figle historii” Andrzeja Żora. Prezes Fundacji Aneta Pochec zasugerowała Muzeum założenie gabloty poświęconej Janowi Blochowi, twórcy pierwszego na świecie Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie (Szwajcaria) w 1902r.