Fundacja sfinansowała pobyt na tej konferencji Andrzeja Wernera Prezesa Towarzystwa Jana Blocha, który w trakcie obrad spotkał się z Peterem van den Dungenem – zagranicznym członkiem Towarzystwa i jednym z inicjatorów jego powstania oraz nawiązał współpracę z Walterem Troxlerem – przedstawicielem Armee-Ausbildungenzentrum (ośrodek szkoleniowy armii szwajcarskiej), dr Arturem Eyeffingerem z Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze oraz Reto Sidlerem – wiceprezesem Lucerneńskiej Inicjatywy dla Pokoju i Bezpieczeństwa.