StolicaOkładka.jpgMiesięcznik Stolica ( styczeń – luty, 1-2/ 2022 ) przypomina sylwetkę Jana Blocha w związku ze 120 rocznicą śmierci tego wybitnego mieszkańca Warszawy. Ewa Małkowska–Bieniek przedstawia Blocha jako przedsiębiorcę budowlanego i handlowego, filantropa, publicystę oraz pacyfistę. Autorka artykułu odtwarza życie Blochów w Warszawie korzystając ze wspomnień wnuczki, Wandy Weyssenhoff, opublikowanych w książce Ewy Leśniewskiej Jan Gotlieb Bloch (1836-1902) i dzieje rodu, Krosno 2020.
Ewa Małkowska–Bieniek, historyk sztuki, pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (kuratorka galerii Miasteczko na Wystawie Stałej oraz wystawy czasowej Warszawa, Warsze. Żydowska Warszawa, warszawscy Żydzi); autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in. Synagoga na Tłomackiem, Warszawa 1991, Polskie judaika jako magnes turystyczny w „Turystyka kulturowa” 2009, Żydzi polscy. Historie niezwykłe, Warszawa 2010 (wybrane biogramy); autorka scenariuszy
https://www.youtube.com/watch?v=tW27XzIw6_Y
https://www.youtube.com/watch?v=mAGnXRUCanI .
W 2019 wydała powieść Wspólnicy i rywale. Koleje życia Kronenbergów i Blochów.

 

Ewa Małkowska-Bieniek „Król Kolei Jan Bloch” – STOLICA 1-2 2022