Dr Hab. Andrzej Pieczewski jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizującym się w historii myśli ekonomicznej. Przedmiotem jego badań są m.in. poglądy ekonomiczne Jana Blocha i temu tematowi poświęcił on książkę „Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w ujęciu Jana Blocha”. Poglądy Blocha wiąże ze stanowiskiem niemieckiej szkoły historycznej i jej najwybitniejszego przedstawiciela Gustawa von Schmollera. W prezentowanym niżej najnowszym artykule Pieczewski omawia ścieranie się dwóch koncepcji w kwestii rozbudowy kolei żelaznych w Rosji i Królestwie Polskim w połowie XIX stulecia i wpływ strategii militarnych na decyzje inwestycyjne. Budować czy nie budować? Ostatecznie zwyciężył pogląd o konieczności inwestowania przy wykorzystaniu powiązań między kapitałem państwowym i prywatnym. Bloch był beneficjentem tych decyzji, a jego działalność i poglądy wywarły też wpływ na ostateczne uksztaltowanie się koncepcji polityki gospodarczej w tym ważnym dla budowania kapitalizmu okresie historii

Stosunek carów Rosji do kolei żelaznych – konsekwencje dla ziem polskich. Perspektywa Jana Blocha (do 1877 r.)