W październiku b.r. ukazał się kolejny numer Pomocnika Historycznego „Polityki", tym razem poświęcony historii kolejnictwa. Na ponad 160 stronach można znaleźć wszelkie informacje o powstaniu kolei, wpływie uruchomienia dróg żelaznych na rozwój gospodarczy świata, o największych inwestorach kolejowych oraz o powstaniu i rozbudowie linii na ziemiach polskich.Wśród rozlicznych informacji znajdują się także informacje o „królach polskich kolei" – Leopoldzie Kronenbergu i Janie Blochu (vide: str. 54 i 58).

IMG 0403 Resizer 800