Podczas wykładu wygłoszonego w Instytucie Historii PAN wybitny holenderski naukowiec Peter van den Dungen przekazał Fundacji Jana Blocha szereg publikacji książek i czasopism poświęconych problemom pacyfizmu, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Jana Blocha w promowanie idei zapobiegania wojnom i pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych.

Są to:

William Penne. An Essay Towards the Present and Future Peace of Europe z 1693 roku. Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zuerich, New York 1983;

IMG 0394 Resizer 800


Roger Durand en co. Elie Ducommun (1833 – 1906). Geneve 2002;

IMG 0395 Resizer 800


Peter van den Dungen [ed.]. From Erasmus to Tolstoy. The Peace Literature of Four Centuries. Jacob ter Meulen's Bibliographies of the Peace Movement before 1899. Greenwood Press. New York, Westport Connecticut, London 1990;

IMG 0392 Resizer 800


World Encyclopedia of Peace. Pergamon Press Oxfrord, New York, Toronto, Sydney, Frankfurt 1986;

IMG 0393 Resizer 800


Peter van den Dungen. Jan Bloch and the Inaugural Nobel Peace Prize (1901). Oslo 2003;

IMG 0397 Resizer 800

Peter van den Dungen. From St. Petersburg to the Hague. Bloch and the First Hague Peace Conference (1899). Hague 2000.

IMG 0396 Resizer 800


Peter van den Dungen. The Making of Peace. Jean de Bloch and the First Hague Peace Conference. Los Angeles 1983;


Peter van den Dungen: Preventing Catastrophe: The World's First Peace Museum. 2006;


Peter van den Dungen. The Internatonal Museum of War and Peace at Lucerne. Basel. Schweizerische Zeitschrift fue Geschichte. Basel 1891;


Peter van den Dungen. Jean de Bloch: 19th Century Peace Researcher [in:] Peace Research. 1893;


Peter van den Dungen. Een interresant problem. Jean Bloch en de eerste Haagse Vredesconferentie. [in:] Transaktie, september 1981
oraz własne opracowania bibliografii prac Jana Blocha n.t. wojny i pokoju