Fundacja im. Jana Blocha rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 marca 2005 roku.

W początkowym okresie działalności Fundacji Zarząd skoncentrowany był zarówno na kwestiach organizacyjnych nowo założonej struktury, jak i na przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

1) Wydanie książki o Patronie Fundacji

Z inicjatywy n/Fundacji Pan Andrzej Żor napisał książkę o działalności Jana Blocha pt. „Figle historii”, która ukazała się w końcu sierpnia. Książkę zaprezentowano na dwóch promocjach. Pierwsza z nich miała miejsce w siedzibie Związku Literatów Polskich w Warszawie w dniu 12 września 2005r. Spotkanie poprowadzili: Marek Wawrzkiewicz – Prezes ZG ZLP, Adam Marszałek-Prezes Wydawnictwa, Andrzej Żor-autor książki. W imprezie uczestniczyło około 120 osób. Druga prezentacja odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej w dniu 14 grudnia 2005r. Zgromadziła ca 150 osób. Spotkanie poprowadzili: Andrzej Wesołowski–Dyrektor CBW, Andrzej Zalewski-dr nauk politycznych, Adam Marszałek-Prezes Wydawnictwa, Andrzej Żor-autor ksiązki, a fragmenty książki przeczytał aktor Grzegorz Wons. Promocji towarzyszyła wystawa plansz obrazujących Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie założone w 1902 roku, ufundowane przez Jana Blocha.

Fundacja sfinansowała 1/3 kosztów wydawnictwa, jak również sfinansowała promocję w CBW. Pozostałe 2/3 kosztów książki sfinansowała Fundacja BRE Banku i Fundacja Jana Kantego Steczkowskiego, z którymi to fundacjami zawarliśmy stosowne Porozumienie o wydaniu serii „Biografie Niezwykłe”.

2) Współpraca z Towarzystwem Jana Blocha i pobyt w Lucernie

W wyniku nawiązania współpracy z Towarzystwem Jana Blocha Prezes Zarządu wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Pokoju „Internationale Friedenskonferenz” zorganizowanej przez Luzern Initiative for Peace and Security w Lucernie. Imprezie towarzyszył Ambasador Polski w Szwajcarii Pan Janusz Niesyto. Wizyta ta zaowocowałam nawiązaniem współpracy z Panem dr Walterem Troxlerem, przedstawicielem Armee-Ausbildungszentrum Luzern, Panem prof. Peterem van den Dungenem z University of Bradford – autorem kilku artykułów o Janie Blochu, Panem dr Arturem Eyffingerem z International Court of Justice z Hagi oraz Panem Reto Sidlerem, Wiceprezesem Luzern Initiative for Peace and Security. Jednocześnie n/Fundacja pokryła koszty udziału w tej konferencji również Pana Andrzeja Wernera Prezesa Towarzystwa Jana Blocha.

Informuje się, że organizacja pod nazwą LIPS powstała z inicjatywy miasta Lucerny oraz jej prezesa pana Dr Ahmeda M. El Ashkera i ma celu ustanowienie miasta Lucerny stałym miejscem dla Międzynarodowych Konferencji Pokojowych. Idea reaktywacji Muzeum Wojny i Pokoju założonego w 1902 r. przez Jana Blocha ma odegrać dużą rolę w realizacji tego celu.

W wyniku nawiązania przez Prezes Zarządu n/Fundacji bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi członkami Towarzystwa Jana Blocha, dwaj z nich a mianowicie Dr Walter Troxler i prof. Peter van den Dungen zwrócili się do n/Fundacji o dostarczenie biogramu Jana Blocha, który miałby posłużyć do napisania książki poświęconej Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie, jako następnej inicjatywy mającej przybliżyć realizację celów LIPS-u.

Na zlecenie Zarządu Fundacji biogram został napisany przez Andrzeja Żora zgodnie z umową z nim zawartą. Dzięki uprzejmości BRE Banku oraz Pani Ottenstein, żony niemieckiego członka zarządu BRE Banku biogram ten został przetłumaczony na j. angielski i niemiecki bezkosztowo.

Zarząd będzie informował Radę Fundacji o dalszym rozwoju tych inicjatyw podejmowanych w mieście Lucernie.

3) Współpraca z Muzeum Polskim w Rapperswil

Przy okazji pobytu w Szwajcarii Prezes Zarządu nawiązała kontakt z Muzeum Polskim w Rapperswilu i ofiarowała temu muzeum trzy książki, poświęcone w całości lub części sylwetce Patrona Fundacji, a mianowicie: książkę wydaną przez PISM „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym” - zawierająca wybór fragmentów 6 tomowego dzieła Jana Blocha dokonany przez Grzegorza Bąbiaka, książkę wydana przez Muzeum Lubelskie w Lublinie „Właściciele Dóbr Łęczna w latach 1800-1944” J. Ewy Leśniewskiej, oraz najnowsza pozycje traktującą o J. Blochu „Figle historii” Andrzeja Żora wydaną przez Wydawnictwo Adam Marszałek i współfinansowanego przez n/Fundację. Jest wielce prawdopodobne, że Muzeum to zorganizuje gablotę poświęconą sylwetce n/Patrona.

4) Strona internetowa Fundacji

Fundacja uzyskała pisemne zrzeczenie się Towarzystwa Jana Blocha ze strony internetowej pod adresem www.bloch.org.pl na rzecz n/Fundacji.

Realizując cele zlecone przez Radę Fundacji a mianowicie przebudowę strony internetowej Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym rady Fundacji wybrał ofertę Pana Konrada Jakutowicza. Część prac została już wykonana, a kolejne trwają, między innymi tłumaczenia strony na dwa języki, tj. angielski i niemiecki.

Dzięki tej stronie nawiązał z nami kontakt Pan Shaul Stampfer, profesor historii na uniwersytecie w Jerozolimie, zainteresowany działalnością Blocha. O tym fakcie zostali poinformowani Panowie: Walter Troxler, Peter van den Dungen oraz Andrzej Werner.

5) Współpraca z Muzeum w Łęcznej

Fundacja zawarła wstępną umowę z dr E. Leśniewską – Starszym Kustoszem, Kierownikiem Muzeum Regionalnego w Łęcznej w sprawie wyszukania w polskich archiwach informacji związanych z działalnością Jana Blocha oraz jego rodziny.

6) Współpraca z CBW

Fundacja współdziałała z BRE Bankiem w zakresie dostarczenia używanych 25 komputerów dla Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz ze swoich środków zakupiła 10 stacji CD dla tych komputerów.

Fundacja została uhonorowana tablicą na ścianie Fundatorów Centralnej Biblioteki Wojskowej (obok tablicy BRE Banku).

Kierunki na 2006 rok:

- praca nad stroną www.bloch.org.pl dotycząca tłumaczenia zawartych informacji na język angielski i niemiecki, jak również wzbogacenie strony o nowe materiały.

- współpraca z dr Ewą Leśniewską przy wystawie w Łęcznej, dotyczącej historii Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie (replika wystawy z CBW z roku 2002).

- współpraca z Fundacją Jana Kantego Steczkowskiego oraz Fundacją BRE Banku w zakresie wydania kolejnych książek serii „Biografie Niezwykłe” a poświęconych sylwetce Jana Steczkowskiego i Aleksandra Wielopolskiego.

- zbadanie możliwości nakręcenia filmu dokumentalnego dla celów telewizji o Janie Blochu.

Sprawozdanie finansowe.

Niniejsze sprawozdania (merytoryczne i finansowe) zostały przyjęte przez Radę Fundatorów w formie Uchwały na posiedzeniu w dniu 16 marca 2006r. i przekazane do Ministra Edukacji i Nauki, Urzędu Skarbowego oraz Sądu Rejonowego Wydział XIV Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyjątki ze sprawozdania

Wydatki na cele statutowe (czerwiec – grudzień 2005r.):

  1. cele edukacyjne (książki, promocje książki „Figle historii”, itp.) – 24.106,03 PLN,
  2. zakup sprzętu dla Centralnej Biblioteki Wojskowej – 800 PLN,
  3. uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Pokoju w Lucernie – 5.000 PLN.