W czwartkowy wieczór, 17 lipca 2014 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyło się spotkanie dyskusyjne i promocja najnowszej książki poświęconej pierwszemu polskiemu kandydatowi do Pokojowej Nagrody Nobla p.t. „Kapitalista, pacyfista, filantrop. Jan Bloch (1836 – 1902)”. Sylwetkę biznesmana, aktywnego działacza ruchu na rzecz zahamowania zbrojeń i pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych, a także promotora wielu inicjatyw społecznych oraz kolekcjonera dzieł sztuki przedstawili: Daniel Grinberg, Justyna Guze, Elżbieta Mazur i Andrzej Żor. Prowadziła je Grażyna Pawlak. Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 50 osób, miało miejsce w przededniu 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej i stało się okazją do przypomnienia myśli Blocha zawartych w jego fundamentalnym dziele „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym+, w którym na długo przed jej wybuchem i ponad 11 lat przed słynną na Zachodzie książką Normana Angella „The Great Illusion” przestrzegał przed skutkami długotrwałych zmagań militarnych i ich konsekwencjami w postaci ogromnego spustoszenia gospodarki światowej i wybuchu niekontrolowanych rewolucji społecznych. Pomylił się tylko w jednej kwestii: uważał (podobnie, jak później Angell), że wojna nie wybuchnie, bo powiązania gospodarki światowej są zbyt silne, by mogło dojść do konfliktu zbrojnego, a przy tym narody i rządy wykażą dostatecznie dużo rozsądku, by do wojny nie dopuścić. Niestety, stało się inaczej. Paneliści zaprezentowali też informacje na temat otwartego z inicjatywy Blocha pierwszego w świecie Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie, które dało początek ogólnoświatowej akcji powoływania – dla odświeżenia historycznej pamięci i ku przestrodze – placówek tego typu.

DSC 7320

IMG 6966

DSC 7323

DSC 7304

DSC 7299