Trzy wymienione Fundacje podpisały w 2005 roku porozumienie inicjujące publikację serii książek pod nazwą „Biografie niezwykłe” popularyzującą wybitnych przedstawicieli tzw. nurtu organicznikowskiego w polskiej historii - działaczy politycznych, działaczy gospodarczych i naukowców: Jan Bogumiła Blocha, Jana Kantego Steczkowskiego, Aleksandra Wielopolskiego.

Biografie te autorstwa Andrzeja Żora zostały wydane przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek:

  1. biografia Jana Blocha „Figle historii” w 2005 r. (zob. Promocja książki „Figle historii” Andrzeja Żora w Centralnej Bibliotece Wojskowej)
  2. biografia Aleksandra Wielopolskiego „Ropucha. Studium odrzucenia” w 200.. (zob. biografie niezwykłe)
  3. biografia Jana Kantego Steczkowskiego „Człowiek na wielu krzesłach. ….. w 2009 r. (zob. biografie niezwykłe)

W ramach podjętej współpracy przygotowany został także szkic biograficzny poświęcony Janowi Kantemu Steczkowskiemu autorstwa Wojciecha Morawskiego opublikowany przez BGK w      roku.