dworzecRoczniku Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku - Kamiennej (12/21) ukazał się artykuł Marcina Medyńskiego, który rzuca nowe światło na aktywność zawodową Selima Blocha, ojca Jana Gotlieba, oraz na relacje rodzinne Blochów. 
Marcin Medyński - z zawodu prawnik, kolekcjoner, bibliofil i historyk-regionalista z zamiłowania. Pracował w administracji konserwatorskiej: Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Departamencie Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pełnił funkcję eksperta ds. dziedzictwa materialnego przy UNESCO, wykładał na studiach podyplomowych w Politechnice Warszawskiej oraz w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Od kilkunastu lat jest członkiem etatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Przez stulecia wrośnięty w skarżyski grunt splątanymi korzeniami swego drzewa genealogicznego. Obecnie jest prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej, przewodniczącym Rady Muzeum im. Orła Białego, redaktorem „Zeszytów Suchedniowskich. Historia” i sekretarzem redakcji „Rocznika Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej”. Najwięcej uwagi poświęca dziejom obszaru obecnego powiatu skarżyskiego w okresie rozbiorów i I wojny światowej, biografistyce, a także historii kart pocztowych.