Jan Gotlib Bloch, patron Fundacji , był bohaterem spotkania w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie. Piętnastego stycznia 2020 r. Ewa Małkowska - Bieniek zaprezentowała powieść „Wspólnicy i rywale”. Pomogli jej w tym znamienici lektorzy – Artur Hofman, aktor i reżyser, pełniący też funkcje społeczne - przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce i redaktor naczelny Słowa Żydowskiego oraz Monika Przytuła, zaangażowana wolontariuszka Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytane przez nich fragmenty komentowali - Andrzej Żor, najbardziej zasłużony autor naukowych publikacji o Blochu i Magdalena Stopa, varsavianistka, pisząca o rodzinach i budowlach warszawskich - „Przed wojną i pałacem” , „Ostańce: kamienice warszawskie i ich mieszkańcy”, „Chleb po warszawsku”.
Wśród widowni zasiadły osoby, które w sposób pośredni przyczyniły się do powstania powieści „Wspólnicy i rywale” m.in. Agata Małolepszy, autorka książki „Działalność artystyczna i ziemiańska rodu Reszke na przełomie XIX i XX wieku”. Była też liczna reprezentacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, rodzinnego miasta Jana Gotliba Blocha. Skromne miejsce zajął potomek najstarszej córki naszego patrona – Marii zamężnej za Józefem Kościelskim, pra, pra, pra wnuk Jana Gotliba Blocha.

DL1

DL2