Edwin Mead to amerykański dziennikarz i wydawca, aktywny działacz ruchu pacyfistycznego, szef Światowej Fundacji Pokoju, amerykański delegat do Biura Międzynarodowej Ligi Pokoju. Młodszy o kilkanaście lat od Blocha (urodził się w 1849 r.) był zafascynowany jego dorobkiem w zakresie przeciwdziałania wojnom i podobnie jak on przekonany o dewastujących konsekwencjach przyszłych zmagań militarnych. Jako wydawca New England Magazine opublikował dwa znane nam teksty poświęcone Blochowi: jeden to wstęp do amerykańskiego wydania „Przyszłej wojny” (w tłumaczeniu Dariusza Serówki), drugi zaś to broszura o życiu i działalności Jana Blocha. Oba prezentujemy naszym Czytelnikom.


W omawianej broszurze E. Mead zamieścił informację na temat początków fortuny Blocha, która w iście amerykańskim stylu wyjaśnia skąd ubogi żydowski domokrążca zdobył środki na edukację i rozpoczęcie biznesowej działalności. Otóż – zdaniem Meada – początkiem olbrzymiego majątku Blocha była wygrana na loterii państwowej. Ponoć wyniosła ona 10 000 USD, co na owe czasy było dużą kwotą, która umożliwiła Blochowi trzyletnie studia w Berlinie. Tam nauczył się m.in. kilku języków zachodnich (polski, rosyjski i jidysz znał z „domu”) i rozpoczął karierę. Informacja fascynująca, ale nie powinna być przyjmowana bezkrytycznie i wymaga weryfikacji przez naukowców zajmujących się biografią i egzegezą twórczości „króla kolei”.

Wstęp do amerykańskiego wydania „Przyszłej wojny” (w tłumaczeniu Dariusza Serówki)

Broszura o życiu i działalności Jana Blocha (ang.)