Popularny magazyn historyczny „Mówią wieki", wybierając temat miesiąca, poświęcił znaczną część swego grudniowego numeru postaci Jana Blocha i jego dokonaniom.

O jednym z największych biznesmanów polskich, pierwszym polskim kandydacie do Pokojowej Nagrody Nobla napisali:

  • Andrzej Żor w artykule „Jan Bloch – król polskich kolei", przedstawiającym najważniejsze wydarzenia z biografii autora „Przyszłej wojny..."
  • Tomasz Wiściski w artykule „Kolej fabryczna – łódzka: krótka, ale ważna", omawiającym dzieje pierwszej samodzielnej inwestycji Blocha, zrealizowanej w trzy miesiące!!
  • Ewa Szczepańska w artykule „Testament Jana Blocha", prezentującym legat na rzecz instytucji i inicjatyw charytatywnych, na podstawie oryginału dokumentu w Archiwum m. st. Warszawy
  • Peter van den Dungen w artykule „Jan Bloch i pierwsza Pokojowa Nagroda Nobla, przedstawiającym kandydatów i ich dokonania, a na tym tle dzieło Jana Blocha jako pacyfisty
  • Piotr Szlanta w artykule „Haskie konferencje pokojowe 1899 – 1907", omawiającym wkład Blocha w organizowanie i przebieg międzynarodowych inicjatyw na rzecz pokoju i rozbrojenia.

Bogato ilustrowane artykuły stanowią ważny przyczynek do popularyzacji dzieła wciąż mało znanego, lecz bardzo ważnego w polskich dziejach polityka i biznesmana.

mowiawieki