Haga to miasto, które w dzisiejszym świecie bezapelacyjnie uznane jest za stolicę międzynarodowego prawa i pokoju. Odpowiedź na pytanie, dlatego tak jest, wydaje się być oczywista. To tu siedzibę mają Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Jeśli jednak pogrzebać głębiej w historii i zapytać dlaczego instytucje te obrały za swoją siedzibę akurat Hagę, okazuje się, że jedną z osób, które do tego doprowadziły, był Jan Bloch. W 1899 roku z inicjatywy cara Mikołaja II w Hadze odbyła się pierwsza konferencja pokojowa, której owocem było utworzenie Stałego Trybunału Arbitrażowego – pierwszej światowej instytucji powołanej do pokojowego rozstrzygania konfliktów między krajami. Osobą, która zainspirowała i przekonała cara do zainicjowania tej konferencji był Jan Bloch, bogaty przemysłowiec z Warszawy, autor monumentalnego dzieła „Przyszła Wojna". W maju 1899 roku, na krótko przed konferencją, ambasador holenderski napisał, że w St. Petersburgu Jana Blocha określa się mianem „ojca konferencji". Faktycznie jego zasługi w zwołaniu konferencji i działalność podczas konferencji są nieocenione, choć niestety do dziś pozostają przez potomnych niedocenione i nieznane. W trakcie konferencji Bloch zaaranżował cztery wieczorne wykłady w teatrze Diligentia, w których przekonywał, że następna wojna będzie miała tak bardzo niszczycielski charakter, że przestanie mieć jakikolwiek sens. Ewidentnie przekonał słuchaczy do swych racji, bo w wyniku I konferencji haskiej uchwalono konwencje, między innymi zakazujące użycia gazów trujących. Wybór ambasady polskiej w Hadze jako miejsca seminarium na temat Jana Blocha i inauguracji angielskiej wersji książki „Jan Bloch – Capitalist, pacifist, philantropist" wydaje się więc jak najbardziej uzasadniony i ma charakter symboliczny. Szczególnie jeśli dodać, że Diligentia Theatre znajduje się zaledwie parę przecznic od budynku ambasady.


Seminarium odbyło się w dniu 11 czerwca 2015 roku w godzinach popołudniowych. Obecnych było około czterdziestu uczestników. Inicjatorem spotkania był prof. Peter van den Dungen z Uniwersytetu Bradford, koordynator Międzynarodowej Sieci Muzeów dla pokoju, ale, jak zostało wspomniane powyżej, była to również inauguracja wydania przetłumaczonej na angielski książki „Jan Bloch – Capitalist, pacifist, philantropist", dzieła zbiorowego pod redakcją Andrzeja Żora. Wydanie książki, której pomysłodawcą był Krzysztof Szwarc, przewodniczący Fundacji Jana Blocha, zostało opłacone ze środków fundacji. Seminarium rozpoczął Ambasador Polski, dr Jan Borkowski, który pokrótce przedstawił sylwetkę Blocha. W imieniu Andrzeja Żora, odczyt pogłębiający biograficzny rys głównego bohatera seminarium wygłosiła –Joanna Grzechnik, jego córka, która również przetłumaczyła książkę na język angielski. Następnie głos zabrał dr Piotr Szlanta z Instytutu Historycznego UW, który mówił o ruchu pacyfistycznymi i muzeach pokoju, szczególne muzeum w Lucernie, które zostało założone przez Blocha. Po nich, w imieniu Fundacji Jana Blocha głos zabrała Anna Siwek, która krótko przedstawiła działalność i dorobek fundacji. Następnie prof. Peter van den Dungen, który był również moderatorem seminarium, opowiedział o zaangażowaniu Blocha w I Konferencję Haską i o tym, że jego postać nie doczekała się jeszcze zasłużonego miejsca na kartach historii miasta Hagi. Sesja pytań, która nastąpiła po odczytach pokazywała, że zainteresowanie sylwetką Blocha i ruchem pacyfistycznymi jest bardzo duże. Uczestniczy seminarium otrzymali przetłumaczoną na angielski książkę „Jan Bloch – Capitalist, Pacifist, Philantropist".

Ambasada polska

Ambasador dr Jan Borkowski

Anna Siwek

dr Piotr Szlanta

Joanna Grzechnik

Prof Peter van den Dungen