Publikacje "Epilog" autorstwa Andrzeja Kostaneckiego

Publikacje informujące o działaniach Fundacji

Prezentacja Katarzyny Szwarc pod tytułem "Jan Bloch in Poland" wygłoszona na konferencji w Lucernie w maju 2010 roku z okazji wydania książki w języku niemieckim : "Jan Bloch und das Internationale Kriegs- und Friedensmuseum in Luzern"

LINK

Artykuł o Janie Blochu w miesięczniku BANK, pióra Przemysława Wiśniewskiego, historyka Związku Banków Polskich, członka Rady naszej Fundacji, Styczeń 2010 Link